ประกาศเรื่อง การประเมินรายวิชา กลางภาค 2/2559

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา กลางภาค 2/2559 (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน (หรือกดที่โลโก้ ม.คริสเตียน ด้านขวามือของหน้านี้) โดยเลือก Digital-Student และใส่ User name และ Password ของนักศึกษา ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพรียงกัน จาก…ฝ่ายวิชาการ

ประเมินรายวิชา ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา ปลายภาค (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันที่อังคารที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเลือก Digital-Student และใส่ User name และ Password ของนักศึกษา ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพรียงกัน จาก…ฝ่ายวิชาการ  

การประเมินรายวิชาปลายภาค

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา ปลายภาค (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันที่ 11-20 กรกฏาคม 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเลือก E-Student และใส่ User name และPassword ของนักศึกษา 2. ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation 3. ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพียงกัน จาก…ฝ่ายวิชาการ

การประเมินรายวิชากลางภาค

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา กลางภาค (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันที่ 6-12 มิถุนายน 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเลือก E-Student และใส่ User name และPassword ของนักศึกษา 2. ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation 3. ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพียงกัน จาก…ฝ่ายวิชาการ

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน 4 พ.ค. 2016

เรียนนักศึกษาทุกท่าน วันลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คือวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2559 นี้นะคะ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วกรุณาปริ้นใบลงทะเบียนเรียนจัดส่งฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการลงทะเบียน (หมายเหตุ: ไม่มีการบอกปากเปล่าว่าทะเบียนเรียนแล้วนะคะ) เพราะถ้าใบกรอกเกรดที่ทางบีไอทีได้รับจากมหาลัยคริสเตียนไม่มีรายชื่อท่านแสดงว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะถือว่าฝึกปฏิบัติงานฟรี เก็บประสบการณ์นะคะ แต่ถ้ามีเอกสารยืนยันว่าลงทะเบียน เราสามารถเอาหลักฐานยืนยันขอเกรดให้นักศึกษาได้ หมายเหตุ : นักศึกษายังอยู่ชั้นปีเดิมนะคะ ขอให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ถูกต้องตามชั้นปีของตนเองนะคะ ลงผิดตัวก็ถือว่าฝึกงานฟรีนะคะ เพราะเป็นรายวิชาต่อเนื่อง ตัวอย่าง ต้องผ่านฝึกปฎิบัติวิชาชีพ 1 ถึงจะมีสิทธิ์ลงฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2 ได้นะคะ ขอพระเจ้าเสริมกำลังนักศึกษาทุกท่านในการรับใช้พระเจ้านะคะ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ เบอร์ 090-8018758 เบอร์พี่จ๊าบได้ หากนักศึกษาลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เบอร์ 034-229-480 ในเวลาทำการนะคะ ดูรหัสวิชาได้ตามไฟล์ pdf ด้านล่างนี้เลยค่ะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559

ประกาศ!!! สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ➡ ปริญญาตรี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ (Bachelor of Arts Program in Christian Theology) ➡ ปริญญาโท : หลักสูตร Master of Divinity (M.Div.) ตามกรอบมาตรฐานของ The Association for Theological Education in South East Asia (ATESEA) กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ […]

ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

A http://integraleon.com/ fluffy jordan 11 72-10 remember to http://www.uoftaboriginallaw.com/retro11.html brush 72-10 11s with flat natural air jordan 72-10 11s powder http://www.hygienefusion.com/‎ are jordan 72-10 11s release date what http://ispeacepossible.com/jordan-72-10.html is jordan 72-10 11s release date needed jordan retro 11 72-10 to http://ispeacepossible.com/jordan-aqua.html renew your makeup if you have to air jordan 2015 release 8s move […]

1 2