ประกาศเรื่อง การประเมินรายวิชา กลางภาค 2/2559

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา กลางภาค 2/2559 (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน (หรือกดที่โลโก้ ม.คริสเตียน ด้านขวามือของหน้านี้) โดยเลือก Digital-Student และใส่ User name และ Password ของนักศึกษา ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพรียงกัน จาก…ฝ่ายวิชาการ

กำหนดการนมัสการจบการศึกษาและการมอบวุฒิบัตรของสถาบันฯ

yeezy boost 350 whiteadidas yeezy boost 350Adidas Yeezy Boost 350 V2 Black For SaleYeezy Boost 350 V2 Black For SaleYeezy Boost 350 V2 Black BuyAdidas Yeezy Boost 350 Beluga V2yeezy boost 350 v2yeezy boost 350 v2 blackyeezy boost 350adidas yeezy boost 350http://www.impulso.pl/yeezy-350-triple-white/yeezy boost 350 triple white for saleyeezy boost 350 whiteyeezy boost 350http://www.campamento.aspaym.org/shop-yeezy-boost-350/adidas yeezy boost […]

ประเมินรายวิชา ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา ปลายภาค (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันที่อังคารที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเลือก Digital-Student และใส่ User name และ Password ของนักศึกษา ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพรียงกัน จาก…ฝ่ายวิชาการ  

การประเมินรายวิชาปลายภาค

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา ปลายภาค (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันที่ 11-20 กรกฏาคม 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเลือก E-Student และใส่ User name และPassword ของนักศึกษา 2. ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation 3. ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพียงกัน จาก…ฝ่ายวิชาการ

การประเมินรายวิชากลางภาค

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา กลางภาค (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันที่ 6-12 มิถุนายน 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเลือก E-Student และใส่ User name และPassword ของนักศึกษา 2. ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation 3. ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพียงกัน จาก…ฝ่ายวิชาการ

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน 4 พ.ค. 2016

เรียนนักศึกษาทุกท่าน วันลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คือวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2559 นี้นะคะ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วกรุณาปริ้นใบลงทะเบียนเรียนจัดส่งฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการลงทะเบียน (หมายเหตุ: ไม่มีการบอกปากเปล่าว่าทะเบียนเรียนแล้วนะคะ) เพราะถ้าใบกรอกเกรดที่ทางบีไอทีได้รับจากมหาลัยคริสเตียนไม่มีรายชื่อท่านแสดงว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะถือว่าฝึกปฏิบัติงานฟรี เก็บประสบการณ์นะคะ แต่ถ้ามีเอกสารยืนยันว่าลงทะเบียน เราสามารถเอาหลักฐานยืนยันขอเกรดให้นักศึกษาได้ หมายเหตุ : นักศึกษายังอยู่ชั้นปีเดิมนะคะ ขอให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ถูกต้องตามชั้นปีของตนเองนะคะ ลงผิดตัวก็ถือว่าฝึกงานฟรีนะคะ เพราะเป็นรายวิชาต่อเนื่อง ตัวอย่าง ต้องผ่านฝึกปฎิบัติวิชาชีพ 1 ถึงจะมีสิทธิ์ลงฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2 ได้นะคะ ขอพระเจ้าเสริมกำลังนักศึกษาทุกท่านในการรับใช้พระเจ้านะคะ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ เบอร์ 090-8018758 เบอร์พี่จ๊าบได้ หากนักศึกษาลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เบอร์ 034-229-480 ในเวลาทำการนะคะ ดูรหัสวิชาได้ตามไฟล์ pdf ด้านล่างนี้เลยค่ะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559

ประกาศ!!! สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ➡ ปริญญาตรี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ (Bachelor of Arts Program in Christian Theology) ➡ ปริญญาโท : หลักสูตร Master of Divinity (M.Div.) ตามกรอบมาตรฐานของ The Association for Theological Education in South East Asia (ATESEA) กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ […]

ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

A http://integraleon.com/ fluffy jordan 11 72-10 remember to http://www.uoftaboriginallaw.com/retro11.html brush 72-10 11s with flat natural air jordan 72-10 11s powder http://www.hygienefusion.com/‎ are jordan 72-10 11s release date what http://ispeacepossible.com/jordan-72-10.html is jordan 72-10 11s release date needed jordan retro 11 72-10 to http://ispeacepossible.com/jordan-aqua.html renew your makeup if you have to air jordan 2015 release 8s move […]

1 2