ประกาศผลการแข่งขัน Spelling Bee ครั้งที่ 2

จากการแข่งขัน Spelling Bee ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 ที่ผ่านมา เราได้ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละลำดับ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่…

นางสาวลลิลทิพย์ สุริยะ

และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายขจรศักดิ์ ไทยเจริญ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยนะครับ