บทเทศนาเมื่อ 7 ธ.ค. 2012 โดย Dr.Takamitsu Muraoka

บทเทศนา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2012 ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดย Dr.Takamitsu Muraoka สามารถดาวน์โหลดไฟล์คำเทศนาได้ที่นี่

บทเทศนาเมื่อ 21 พ.ย. 2012 โดย Dr.Takamitsu Muraoka

บทเทศนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2012 ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดย Dr.Takamitsu Muraoka บทเทศนา ภาษาไทย [pdf http://www.theologyelearning.org/wp-content/uploads/2012/11/Sermon_21-11-2012.pdf] บทเทศนา ภาษาอังกฤษ [pdf http://www.theologyelearning.org/wp-content/uploads/2012/11/Whats-your-name-Added.pdf] สามารถดาวน์โหลดคำเทศนาได้ ที่นี่