ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (Bangkok College of Theology, Christian University of Thailand)

ทางคณะฯ เปิดรับบุคคลผู้ที่สนใจในเรื่องราวของคริสตศาสนา ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องศาสนา สังคม พิธีการ วิธีการดำเนินชีวิต เพื่อที่เราจะได้ก้าวไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีคุณภาพ สามารถออกไปพัฒนาคริสตจักรต่อไปได้

กิจกรรมของสถาบัน

ติดตามข่าวสาร

กรอก e-mail เพื่อติดตามข่าวสาร

Join 31 other subscribers