ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (College of Christian Theology, Christian University of Thailand)

ทางคณะฯ เปิดรับบุคคลผู้ที่สนใจในเรื่องราวของคริสตศาสนา ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องศาสนา สังคม พิธีการ วิธีการดำเนินชีวิต เพื่อที่เราจะได้ก้าวไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีคุณภาพ สามารถออกไปพัฒนาคริสตจักรต่อไปได้

ติดตามข่าวสาร

กรอก e-mail เพื่อติดตามข่าวสาร

Join 38 other subscribers