[Video] ค่าย Power of Love (15-20 ก.พ. 2024)

ภาพรวมของการจัดค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการ (Power of Love) เมื่อวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2024 ณ คริสตจักรเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์