เพลงจากนักศึกษารุ่น 66 ให้กำลังใจรุ่นพี่ที่กำลังฝึกงาน

นักศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอส่งเพลงนี้ให้รุ่นพี่ที่กำลังเหนื่อยกับการออกไปฝึกปฏิบัติงานอยู่ในตอนนี้ รวมไปถึงท่านอื่นที่ได้มาฟัง ให้มีกำลังใจ และสู้ต่อไป เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ยังมีคนอื่นคอยเป็นกำลังใจให้ร่วมกันเสมอ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

เพลงจากใจรุ่นน้อง ส่งให้รุ่นพี่ที่ฝึกงานในตอนนี้

นักศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ขอส่งเพลงเหล่านี้ให้รุ่นพี่ที่กำลังเหนื่อยกับการออกไปฝึกปฏิบัติงานอยู่ในตอนนี้ ความถึงท่านอื่นที่ได้มาฟัง ให้มีกำลังใจ และสู้ต่อไป พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอ

บันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

วีดีโอบันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย” วิทยากร : ศจ.วิลเลม เจ เจ กลาสฮาวเออร์ (ผู้เขียนหนังสือ ทำไมต้องอิสราเอล?) แปลโดย : อศจ.ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร วันที่ 6 มี.ค. 2014 ณ โรงเรียนไทยคริสเตียน เวลา 18.30 – 20.30 น.