เพลงจากใจรุ่นน้อง ส่งให้รุ่นพี่ที่ฝึกงานในตอนนี้

นักศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ขอส่งเพลงเหล่านี้ให้รุ่นพี่ที่กำลังเหนื่อยกับการออกไปฝึกปฏิบัติงานอยู่ในตอนนี้ ความถึงท่านอื่นที่ได้มาฟัง ให้มีกำลังใจ และสู้ต่อไป พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านจ้า ^_^