ติดต่อเราได้ที่

คณะคริสตศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

College of Christian Theology, Christian University of Thailand

71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

02-746-1103-4

081-356-7260

02-398-7787

 [email protected]

@wlw4277j

Message us