ติดต่อคณะฯ

ติดต่อเราได้ที่

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
College of Christian Theology,
Christian University of Thailand

71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

02-746-1104

02-398-7787

 : [email protected]