ติดต่อคณะฯ

ติดต่อเราได้ที่

คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Bangkok Institute of Theology, Christian University of Thailand

71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

02-746-1104

02-398-7787

 : [email protected]