5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP3 / นศ.ศรัณย์พิชา ช่วยค้ำชู

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP3 รายการใหม่ของคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับคณะฯกันมากขึ้น โดยใน EP นี้จะเป็นของนักศึกษาบ้าง ครั้งนี้เริ่มต้นด้วยนักศึกษารุ่นพี่ ปี 4 ปีการศึกษา 2562 นศ.ศรัณย์พิชา ช่วยค้ำชู จะมาแนะนำประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่คณะฯ ว่าได้รับอะไรบ้างจากการเรียนที่ผ่านมา