5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP7 / ดร.ทิวาพร ราชรักษ์

รายการใหม่ของคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับคณะฯกันมากขึ้น โดยใน EP7 นี้ ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ของสถาบัน จะมาแนะนำในส่วนของนักศึกษา ว่าแต่ละวันนั้น นักศึกษาทำกิจกรรม หรือทำอะไรในแต่ละวันกันบ้างเมื่อมาเรียนที่นี่