5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP8 / นศ.อาทิตย์ พระคุณประเสริฐ

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP8 รายการใหม่ของคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับคณะฯกันมากขึ้น โดยใน EP นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นศ.อาทิตย์ พระคุณประเสริฐ มาแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนในคณะฯ ของเรา ให้ทุกคนได้รู้กัน