5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP2 / อ.สิรพร วีระเศรษฐ์ศิริ

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP2 รายการใหม่ของคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับคณะฯกันมากขึ้น โดยใน EP นี้ อ.สิรพร วีระเศรษฐ์ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร จะมาแนะนำโครงการที่ทางคณะฯได้จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการศึกษากับฆราวาสในคริสตจักรได้ศึกษาพระคัมภีร์ รวมถึงแนวทางในนำสิ่งที่พระคัมภีร์สอนมาปรับใช้กับการรับใช้ในคริสตจักรต่อไปได้