5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP1 / ดร.วันดี วจนะถาวรชัย

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” รายการใหม่แกะกล่อง ที่จะมาแนะนำคณะคริสตศาสนศาสตร์ให้ผู้คนได้รู้จักกันมากขึ้น โดยในตอนแรกจะกล่าวแนะนำคณะฯ โดย ดร.วันดี วจนะถาวรชัย คณบดีของคณะฯอย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะครับ