Welcome to BIT

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

A.เกิ้มa-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0a-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b2

ปีการศึกษา 2558

1. ชื่อเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวในชีวิตประจำวันของสมาชิกคริสตจักรภาค 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (Factors affecting to the daily Personally Bible reading of the Church members of the eleventh District under the church of Christ in Thailand Foundation)"

a-isacca-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99a-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b2

ปีการศึกษา 2558

2. ชื่อเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อการถวายทศางค์กับการถวายทศางค์ของผู้รับใช้ และสามาชิกคริสตจักรกลุ่ม World Mission Partners (มูลนิธิร่วมพันธกิจไทย) สังกัดคริสตจักรภาค 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Ralationship between Attiude of Tithing and Tithing of Servants and Church Members of World Mission Partners the Seventh District under the church of Christ in Thailand)"

ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

A.เกิ้มa-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0a-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b2

ปีการศึกษา 2558

1. ชื่อเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวในชีวิตประจำวันของสมาชิกคริสตจักรภาค 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (Factors affecting to the daily Personally Bible reading of the Church members of the eleventh District under the church of Christ in Thailand Foundation)"

a-isacca-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99a-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b2

ปีการศึกษา 2558

2. ชื่อเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อการถวายทศางค์กับการถวายทศางค์ของผู้รับใช้ และสามาชิกคริสตจักรกลุ่ม World Mission Partners (มูลนิธิร่วมพันธกิจไทย) สังกัดคริสตจักรภาค 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Ralationship between Attiude of Tithing and Tithing of Servants and Church Members of World Mission Partners the Seventh District under the church of Christ in Thailand)"

เดินเทิดพระเกียรติวันแม่ 12-8-16

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ – การทำน้ำหมักชีวภาพ 11-7-16

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 


Created with flickr slideshow.

การประเมินรายวิชาปลายภาค

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 

Untitled-2

 

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา ปลายภาค (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันที่ 11-20 กรกฏาคม 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเลือก E-Student และใส่ User name และPassword ของนักศึกษา
2. ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation
3. ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา

ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพียงกัน

จาก...ฝ่ายวิชาการ

ขายหนังสือ “ความเชื่อ (ศรัทธา) ที่มีชีวิต” โดย ศจ.ดร.บัณฑูร และ อ.มะลิ บุญอิต

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 

Cover-Faith-Alive-book-edit

 

 

ทางสถาบันฯ ได้รับหนังสือ "ความเชื่อ (ศรัทธา) ที่มีชีวิต" เขียนโดย ศจ.ดร.บัณฑูร และ อ.มะลิ บุญอิต มาขายในราคาพิเศษ

โดยหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมคำเทศนา ที่ได้เทศนาในคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ ที่มีการเทศนาพระคัมภีร์เป็นเล่ม ให้อ่านกันแบบใคร่ครวญทบทวน ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ในการเฝ้าเดี่ยว หรือในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ โดยในเล่มนี้เป็นพระธรรมยากอบ ถึงแม้จะเป็นพระธรรมเล่มที่มีจำนวนไม่มาก แต่ก็มีคุณค่า เป็นพระพรต่อการพัฒนาชีวิตคริสเตียนของเราได้

 

 

หนังสือ "ความเชื่อ (ศรัทธา) ที่มีชีวิต" ขายในราคาพิเศษ เพียงเล่มละ 100 บาท เท่านั้น มีจำนวนจำกัด สามารถสั่งซื้อและมารับได้ที่สถาบันฯ หรือถ้าต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ก็สามารถแจ้งมาได้ แต่จะขอเพิ่มค่าส่งตามราคาจริงด้วยนะครับ

จดหมายข่าวจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา 1/2016

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 

สวัสดีครับ มิตรรักแฟนเพลงนักศึกษาทุกท่าน

เกือบหนึ่งเดือนแล้วกับการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นยังไงกันบ้างครับ หลายคนอาจพบเจอกับบทเรียนใหม่ ๆ ที่ท้าทายและเสริมสร้างชีวิตของเราเอง แต่ขอความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม และการรู้จักบังคับตนเอง รวมทั้งความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้า จะอยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคน อย่ากลัวและท้อแท้ในอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเราในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามนะครับ พระเจ้าทรงตรัสพระสัญญาไว้แล้วว่า...

“เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด ระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมด ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้น อย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้าย เพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไป อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลย เพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไป” (โยชูวา 1:7-9)

**ด่วนที่สุด!!! ขอให้นักศึกษาเร่งทำรายงานการฝึกปฏิบัติงาน และบทเรียนกรณีศึกษา พร้อมบันทึก ส่งเล่มมาที่ฝ่ายพัฒนาฯ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม กันด้วยนะครับ อย่าลืมเด็ดขาด!!! เพราะทางมคต. ได้เร่งมาแล้วนะครับ ไม่งั้นเกรดไม่ออกจะหาว่าไม่เตือนกันนะครับ (ขู่ไว้เลยขอบอก) ขอให้นักศึกษาตั้งใจทำส่งด้วยนะครับ และอย่าลืมเตรียมตัวมานำเสนอในการสะท้อนการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 19 สิงหาคม ที่สถาบันฯ เพื่อที่รายงานและการนำเสนอของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง และคนอื่น ๆ ได้ศึกษาต่อไปครับ ขอหนุนใจให้เราทุกคนสัตย์สิ่งเล็กน้อยที่เรามี เต็มที่กับพระเจ้าไปด้วยกันนะครับ

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ รวมถึงถ้ามีโอกาสก็หมั่นออกกำลังกายเพื่อที่มวลกล้ามเนื้อหน้าท้องจะไม่เพิ่มกันเยอะจนเกินไปนะครับ

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวภายในสถาบันตอนนี้ น้องๆปีหนึ่งก็เข้ามาได้เกือบหนึ่งเดือนแล้ว รวมทั้งหมด 14 ชีวิตครับ  เริ่มมีการปรับตัวหลาย ๆ อย่าง ซึ่งเราได้ถ่ายรูปมาให้พี่ๆเห็นหน้าค่าตากันด้วยแล้วนะครับ น้อง ๆ เองก็เริ่มถาม ๆ กันบ้างแล้วว่าพี่ ๆ เป็นยังไง ให้รอลุ้นกันเอาเองตอนเปิดเทอมดีกว่าเนอะ 5555 ยังไงก็ฝากนักศึกษาทุกท่านที่จะมีโอกาสอธิษฐานเผื่อน้อง ๆ ทั้ง 14 คนด้วยนะครับ ในเรื่องของการปรับตัว การเรียน การพัฒนาตนเอง ที่จะไม่หนีพี่ ๆ กลับบ้านไปซะก่อนนะครับ

This slideshow requires JavaScript.

ทางฝั่งคณาจารย์ตอนนี้หลาย ๆ ท่านก็กำลังทำงานหนักกันอยู่หลายคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่านวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ต่างก็เร่งทำงานหนักประชุมกันหามรุ่งหามค่ำหัวฟูไปตาม ๆ กัน และยังต้องเดินทางไปมคต. กันบ่อยครั้ง รวมถึงผู้อำนวยการของเราเองก็มีแนวคิดอยากทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนักศึกษาทุกคนที่จะได้รับความรู้และพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมกับเป็นทหารขององค์พระคริสต์!!! อยากให้นักศึกษาทุกท่านอย่าลืมอธิษฐานเผื่อคณาจารย์ของเรากันด้วยนะครับ พวกเราเองก็จะระลึกถึงนักศึกษาในคำอธิษฐาน เพื่อจะเป็นกำลังซึ่งกันและกันให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้อย่างดีที่สุด

ส่วนสภาพแวดล้อมภายในสถาบันตอนนี้ก็กำลังปรับภูมิทัศน์กันยกใหญ่ สวนหย่อมของเราใกล้เสร็จเต็มที่แล้ว เรามีภาพมาให้ดูกันด้วย นักศึกษาจะได้มีที่นั่งเล่น นอนเล่น ทำการบ้าน เฝ้าเดี่ยว ฯลฯ กันได้แบบร่มรื่นกันมากขึ้น และที่เซอร์ไพรส์นักศึกษาอีกอย่างหนึ่งแน่ๆ คือในตอนนี้ฝ่ายบริหารได้ทำการเร่งติดแอร์ที่ห้องเรียนทุกห้องแล้วนะครับ เราจะไม่ต้องหลับ...ไม่ใช่สิ จะไม่ต้องเรียนกันแบบร้อน ๆ อีกต่อไป อย่าลืมกลับมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันด้วยนะครับ และนักศึกษาหอชายเตรียมตัวดีใจกันได้เพราะในตอนนี้ทางบอร์ดบริหารมติให้ดำเนินการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ ตู้เตียงภายในหอชายทั้งหมด เรามารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง ส่วนเจ้าน้ำตาล เจ้าแม่ของเราในตอนนี้ก็มีสภาพร่างกายที่สูงอายุตามวัย ทำอะไรเริ่มช้าลง ไม่สามารถไล่สุนัขที่เข้ามาป้วนเปี้ยนได้เหมือนเดิมแล้วนะครับ และที่สำคัญตอนนี้มีบาดแผลเหวอะหวะที่ร่างกายหลายแห่ง อันเนื่องมาจากการโดนทำร้ายจากเจ้าลายแมวเถื่อนตัวใหม่ที่เข้ามายึดพื้นที่แทนเจ้าน้ำตาล (สู้แรงวัยรุ่นไม่ไหวแล้ว) ตอนนี้บาดแผลดีขึ้นมาบ้างแล้ว ใครเป็นแฟนคลับก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันด้วยนะครับ

This slideshow requires JavaScript.

มีเรื่องอีกมากมายที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านของเรา ก็คาดว่าคงจะเล่าไม่หมด เพราะนี่ก็เกิน 7 บรรทัดมาเยอะแล้ว แต่มั่นใจว่านักศึกษาของเราอ่านหนังสือเกิน 7 บรรทัดกันแน่นอน เอาเป็นว่าขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับ ไว้มีโอกาสได้พูดคุยหรือพบกันในโอกาสต่อไป

ตอนนี้ BIT มี ไลน์สำหรับหนุนใจและส่งข่าวสารแก่นักศึกษาทุกคน ฝากบอกต่อเพื่อนๆ ที่ยังไม่รู้ให้เข้ามาด้วยนะครับ โดยค้นหาไอดีชื่อ @bitstudent (อย่าลืมใส่ @ ด้วย) ส่วนใครที่อยู่ในนี้แล้วมีเรื่องพูดคุยปรึกษาก็พิมพ์คุยในห้องแชทได้เลยครับ ระบบได้ถูกตั้งค่าให้คุยกันได้เป็นการส่วนตัว คนอื่น ๆ จะไม่เห็นข้อความที่นักศึกษาส่งมาครับ  ไม่ได้คุยแล้วเห็นกันทั้งหมดเหมือนกับไลน์กลุ่ม แต่ถ้าอยากสอบถามหรือพูดคุยกันแบบส่วนรวมก็คอมเม้นต์กันใต้ข้อความได้เลยครับ ส่วนข่าวสารอื่น ๆ ขอให้ติดตามดูใน เวปไซต์ของสถาบันฯ

สุดท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรนักศึกษาทุกคนให้มีกำลังและสติปัญญาตลอดการฝึกงานนะครับ

ด้วยรักในพระคริสต์ จากฝ่ายพัฒนาฯ

New Book List (24 Jun 2016)

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 

new-book-20160624-eng

รายการหนังสือใหม่ 24 มิ.ย. 2016

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 

new-book-20160624

 

 

การประเมินรายวิชากลางภาค

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 

Untitled-1

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา กลางภาค (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันที่ 6-12 มิถุนายน 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเลือก E-Student และใส่ User name และPassword ของนักศึกษา
2. ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation
3. ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา

ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพียงกัน

จาก...ฝ่ายวิชาการ

The voice from Dean 1 June 2016

 

Subscribe BIT via Email

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 16 other subscribers

 

 

บทความและมีเดีย »

สารผู้เลี้ยง ฉบับ 1/2015

สารผู้เลี้ยง ฉบับ 1/2015

Download [4.89 MB] FacebookTwitterGoogle+Line

 
ผลของโปรแกรมกิจกรรมการใช้บทเพลงนมัสการพระเจ้าแบบคริสเตียน ที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดยาบ้า

ผลของโปรแกรมกิจกรรมการใช้บทเพลงนมัสการพระเจ้าแบบคริสเตียน ที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดยาบ้า

บทความ เรื่อง ผลของโปรแกรมกิจกรรมการใช้บทเพลงนมัสการพระเจ้าแบบคริสเตียน ที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดยาบ้า ...

 
พันธกิจและการเติบโตของคริสตจักรร่มเกล้าความรอดป่าไร่หลวง

พันธกิจและการเติบโตของคริสตจักรร่มเกล้าความรอดป่าไร่หลวง

บทความ เรื่อง พันธกิจและการเติบโตของคริสตจักรร่มเกล้าความรอดป่าไร่หลวง...