ขอความร่วมมือทำแบบประเมินผลห้องสมุด 1/2560

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (2017) โดยให้เข้าร่วมประเมินผล ดังนี้ นักศึกษา ป.ตรี เข้าไปประเมินผลที่ https://bit.ly/bitlib1-60-a นักศึกษา M.Div. เข้าไปประเมินผลที่ https://bit.ly/bitlib1-60-b ขอให้นักศึกษาทุกท่าน ทุกชั้นปี ประเมินผลให้เสร็จไม่เกิน 8 ธ.ค. 2017 นี้ ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านครับ

กิจกรรม “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”

 กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย นางสาวอุไรวรรณ แสงวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 21 กันยายน 2017 เวลา 18.30 น.

1 2 3 12