[Photo] โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน 2565

เมื่อวันที่ 5-10 และ 18-19 เมษายน 2566 ได้มีการจัดโครงการนิเทศการฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียนของนักศึกษาขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้จัดการนิเทศนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานโซนภาคใต้และภาคตะวันออกจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม, เพชรบุรี, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, กาญจนบุรี ซึ่งได้เดินทางไปนิเทศทั้งสิ้น 13 คริสตจักร จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 15 คน อาจารย์นิเทศจำนวน 6 คน อาจารย์พี่เลี้ยงและผู้นำคริสตจักรจำนวน 24 คน ซึ่งคณะนิเทศได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น คริสตจักรและนักศึกษาให้ความร่วมมืออย่างดีในการให้ข้อมูล คริสตจักรมีความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีในการฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้