[Photo] โครงการกีฬาสีคณะคริสตศาสนศาสตร์ (17/09/2565)

กีฬาสีคณะคริสตศาสนศาสตร์ จัดในวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น.  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 60 คน อาจารย์และบุคลากร 10 คน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะวิชาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนการสอน ได้มีการดำเนินกิจกรรมในช่วงเช้าเวลา 07.50 น. ด้วยการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม ซึ่งได้แบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า และสีเขียว ในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันกีฬาสากลจำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล แบตมินตัน และตะกร้อ ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านจำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ วิ่งเปรี้ยว จับมือตีลูกโป่ง ชักคะเย่อ และกินวิบาก และมีการประกวดเต้นเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสีด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพ