[Photo] การนมัสการรับพระพร 2563

กิจกรรมโครงการนมัสการรับพระพร จัดทุกวันอังคารเวลา 11.00-12.00 น. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2563