[2019-02-15] นักศึกษาปี 4 ศึกษาดูงาน รพ.กรุงเทพคริสเตียน

ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 นักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานพันธกิจของฝ่ายศาสนกิจในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมนมัสการพระเจ้าที่ห้องนมัสการของโรงพยาบาล ได้ถวายเพลงพิเศษ และแบ่งปันพระวจนะโดย อ.ฤกษ์สิน เขมสุนทร นอกจากได้ร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันแล้ว นึกศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับประวัติของโรงพยาบาลและศึกษางานของฝ่ายศาสนกิจในโรงพยาบาล โดยเข้าไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยพร้อมกับฝ่ายศาสนกิจ ทั้งร้องเพลงอวยพรผู้ป่วยและบุคลากรอีกด้วย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป