มิชชัน ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 6-12 ส.ค.2018

เมื่อวันที่ 6-12 ส.ค. 2018 ที่ผ่านมา ทางคณะฯได้เข้าร่วมทัศนศึกษามิชชัน ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม