กิจกรรมน้องส่งพี่ (05/04/2018)

วันที่ 5 เมษายน 2018 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม “น้องส่งพี่” โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้มีโอกาสวางแผนงานและจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณ และอำลารุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และมีกิจกรรมที่สนุกสนานและซาบซึ้ง