กิจกรรม แนะแนวการประกอบวิชาชีพ

กิจกรรม:   แนะแนวการประกอบวิชาชีพ

วันที่:           11 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา:           13.00-15.30 น.

สถานที่:      ห้องประชุม 2 อาคารโชตินันทเศรษฐ

รายละเอียด:         

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการรับใช้ (การประกอบวิชาชีพ) ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2557 นี้  แนะแนวโดยผู้นำคริสตจักร คือ ศาสนาจารย์ศักศิษฎ์   ม่วงศักดิ์  ศิษยาภิบาลคริสตจักรปราการรวมใจ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 6 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  นักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 21 คน และคณาจารย์เข้าร่วมคือ ศาสนาจารย์ยุทธภัณฑ์   พินิจ  ซึ่งได้แนะแนวการเตรียมตัว การทำงาน การวางตัวที่เหมาะสม การพัฒนาตนเองและการทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อ