ค่ายอาสาพัฒนา (PL Camp 2017) “ส่งต่อความรัก”

วันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2017 นักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชิวิตและบริการ ณ คริสตจักรกะเปอร์ นัมเฮียน จังหวัดระนอง คริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาคที่ 8 มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 36 คน ดูแลนักศึกษาโดยศาสนาจารย์ยุทธภัณฑ์ พินิจ และอาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างรั้วและกำแพงของคริสตจักร มีโอกาสเยี่ยมเยียนหนุนใจ และนมัสการร่วมกันกับพี่น้องในชุมชน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ก่อเกิดทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการทำงาน และทักษะด้านการบริการชุมชน นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตชุมชน และมีโอกาสพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในชุมชน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา ที่จะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการพัฒนาชุมชนและสังคมในอนาคต ในการส่งต่อความรักของพระเจ้าออกไป

ค่ายเปโตร 2015

นักศึกษาป.ตรี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเปโตร  เมื่อวันที่ 17-19 ก.ค. 2015 ณ คริสตจักรไมตรีจิตบางพลี สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ค่ายเปโตร 2015

PL Camp 2014 “Power of Love”

ค่ายอาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (Power of Love) เมื่อวันที่ 1-7 ม.ค. 2557 ณ ศาลาธรรมควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   Download รูปจากอัลบั้มนี้ได้ ที่นี่ วิธีการดาวน์โหลดรูป 1. กดไปที่ลิงก์ด้านบน ให้เลือกรูปที่ต้องการ 2. ดูที่มุมล่างขวาของรูป กดที่รูปลูกศรลง  ให้เลือก View all sides 3. เลือกกดขนาดของรูปที่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นก็กดดาวน์โหลดรูปตามขนาดที่ต้องการ โดยกดไปที่ลิงก์ตรงบรรทัดที่มีคำว่า Download ก็จะสามารถดาวน์โหลดรูปที่ต้องการได้ หรือไม่ก็คลิกขวาที่รูป save image as แล้วก็เลือกตำแหน่งวางของรูปลงในเครื่อง กด save

โครงการค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรฯ

ค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย “ข้าพระองค์อยู่นี่ พระเจ้าข้า” อสย.6:8 วันที่ 21-23 ส.ค.2013 ณ ค่ายดงพระพร อ. ดงป่าเป้า จ.เชียงราย

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ 2013

รายชื่อนักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมโครงการค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย  ประจำปี 2013