ค่ายเปโตร 2015

camp-Peter-MitrichitBangPlee-2015

นักศึกษาป.ตรี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเปโตร 

เมื่อวันที่ 17-19 ก.ค. 2015

ณ คริสตจักรไมตรีจิตบางพลี