แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557

เรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทุกท่าน

นี่เป็นเอกสารประเมินการฝึกปฎิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (SUMMER) ขอให้นักศึกษาทุกท่านดาวน์โหลดเอกสารนี้ เพื่อใช้สำหรับประเมินผลด้วย ถ้ามีระบุชั้นปี ให้เลือกตามชั้นปีปัจจุบันของนักศึกษา ส่วนที่ไม่ระบุ ให้ทุกคนดาวน์โหลดไปด้วยนะครับ มีเอกสารให้เลือก 2 แบบ ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตามความสะดวก

Download เอกสารทั้งหมดได้ ที่นี่

เอกสารรูปแบบ .DOC

[wpfilebase tag=browser id=14 /]

เอกสารรูปแบบ .PDF

[wpfilebase tag=browser id=15 /]