แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557

เรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทุกท่าน นี่เป็นเอกสารประเมินการฝึกปฎิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (SUMMER) ขอให้นักศึกษาทุกท่านดาวน์โหลดเอกสารนี้ เพื่อใช้สำหรับประเมินผลด้วย ถ้ามีระบุชั้นปี ให้เลือกตามชั้นปีปัจจุบันของนักศึกษา ส่วนที่ไม่ระบุ ให้ทุกคนดาวน์โหลดไปด้วยนะครับ มีเอกสารให้เลือก 2 แบบ ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตามความสะดวก

การฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (Summer)

ถึง   นักศึกษาทุกคน ช่วงนี้นักศึกษาบางคนเริ่มเข้าสู่สนามศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องฝึกปฏิบัติงานในรั้วโรงเรียนสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เนื่องจากหลายโรงเรียนเริ่มเปิดภาคการศึกษา 2557 กันแล้ว  ส่วนในรั้วของ B.I.T. คณาจารย์ทุกท่านส่งคะแนนสอบปลายการศึกษาที่ 3/2556 ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม สถาบันฯ ใช้เป็นสถานที่ของผู้สนใจเรียนในโครงการดรุณาทร  ฉะนั้นทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่างกันทำงาน ขอนักศึกษาอธิษฐานในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าตลอดช่วง SUMMER นี้ด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเน้นย้ำกับนักศึกษาถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาเองที่จะร่วมรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่น ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในช่วง SUMMER นี้ อย่าลืม‼ รายงานต่างๆ ที่ต้องเก็บข้อมูลและนำส่ง  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงแนบรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (SUMMER) มาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ข้างล่างนี้ และขอนักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 1)  ใบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน SUMMER จะให้ดาวน์โหลดใน Web สถาบันฯ ประเมินปลายเดือนมิถุนายนนี้ 2) การเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557 ฉะนั้นขอนักศึกษาติดตามข้อมูลข่าสารดังกล่าว  สุดท้ายนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามมายังสถาบันฯ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2746-1103-4   ด้วยรักในพระคริสต์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คู่มือร่างสนามศึกษา สำหรับการฝึกงานภาคฤดูร้อน

เอกสาร คู่มือร่างสนามศึกษา ในการฝึกปฏิบัติงาน 1/2557 (ภาคฤดูร้อน) เพื่อนักศึกษาจะได้ทราบข้อมูล และเตรียมพร้อมกับการฝึกงานภาคฤดูร้อน ในเอกสารประกอบด้วย คู่มือสนามศึกษา แบบฟอร์มสนามศึกษา เอกสาร “ฝึกงานในคริสตจักรต้องเตรียมอะไรบ้าง”   [pdf=http://www.theology.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/คู่มือสนามศึกษา.pdf] [pdf=http://www.theology.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/ฝึกงานในคริสตจักรต้องเตรียมอะไรบ้าง.pdf] ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่