ขอความร่วมมือทำแบบประเมินผลห้องสมุด 2/2016

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด ประจำภาคกการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (2016) โดยให้เข้าร่วมประเมินผล ดังนี้ นักศึกษา ป.ตรี เข้าไปประเมินผลที่ http://bit.ly/bitlib2-2016a นักศึกษา ป.โท เข้าไปประเมินผลที่ http://bit.ly/bitlib2-2016b ขอให้นักศึกษาทุกท่าน ทุกชั้นปี ประเมินผลให้เสร็จก่อนปิดวันสงกรานต์ ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านครับ

ขอความร่วมมือทำแบบประเมินผลห้องสมุด 1/2016

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด ประจำภาคกการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (2016) โดยให้เข้าร่วมประเมินผล ดังนี้ นักศึกษา ป.ตรี เข้าไปประเมินผลที่ http://bit.ly/bitlib1-2016-A นักศึกษา ป.โท เข้าไปประเมินผลที่ http://bit.ly/bitlib1-2016-B ขอให้นักศึกษาทุกท่าน ทุกชั้นปี ประเมินผลให้เสร็จก่อนสัปดาห์สอบปลายภาคนะครับ ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านครับ

แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 23 มี.ค. 2016

สวัสดีนักศึกษาและผู้ใช้ห้องสมุดทุกท่าน วันนี้ทางห้องสมุดจะมาแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจกัน วันนี้จะมาแนะนำ 6 เล่มด้วยกัน แต่ละเล่มน่าสนใจทั้งนั้นเลย ทุกครั้งที่มีหนังสือใหม่อย่างนี้ ทางห้องสมุดจึงอยากแนะนำให้เข้ามาอ่านกัน หนังสือ: วิวรณ์ เข้าใจพระธรรมวิวรณ์อย่างถูกต้อง ผู้เขียน: อ.พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์ เลขหมู่: 228 พ164ว หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของ อ.พงษ์ศักดิ์ เป็นอีกด้านหนึ่งของพระธรรมวิวรณ์ ที่ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของอนาคตมากเกินไป แต่ยังมีอีกหลายแนวคิด หลากความเข้าใจในหลายมุมมองของอดีตนิยม สัญลักษณ์นิยม ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจในพระธรรมวิวรณ์ในอีกแง่มุมได้ชัดเจน ถูกต้องยิ่งขึ้นได้ หนังสือ: วิธีการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ กิตติคุณยอห์น ผู้เขียน: เลนนาร์ด เพียร์ซั่น เลขหมู่: 226.5 พ950ว หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเรื่องอรรถวิเคราะห์ เพื่อดูวัตถุประสงค์ในการเขียนพระธรรมยอห์นอย่างไร มีความหมายสำหรับผู้อ่านอย่างไร ในเล่มนี้จะอธิบายในบทที่ 1-12 ซึ่งเป็นส่วนแรกของพระกิตติคุณซึ่งเน้นหมายสำคัญ 7 ประการ และมีคำที่สำคัญหลายคำด้วยกัน หนังสือ: เฮอร์เมนูติกส์: ศาสตร์แห่งการตีความและศิลปะแห่งการเข้าใจ ผู้เขียน: ดร.สมบัติ พรศิริเจริญพันธ์  เลขหมู่: 100 ส255ฮ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง เฮอร์เมนูติกส์ ซึ่งเป็นทฤษฎีเชิงปรัชญาว่าด้วยความรู้ ที่ช่วยยืนยันความเข้าใจ […]

1 2 3 7