หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ปี 2015

หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประจำปี 2015 เปิดรับสมัครแล้ว “สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (บีไอที)” ร่วมกับ “มูลนิธิดรุณาทร” เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Child Development) ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี เปิดสอนทั้งหมด 8 วิชา โดยแบ่งเป็นปีละ 4 วิชา (สามารถเริ่มเรียนปีใดก็ได้โดยไม่ต้องเรียงลาดับ) และรับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบทั้ง 8 วิชา

กิจกรรม แนะแนวการประกอบวิชาชีพ

กิจกรรม:   แนะแนวการประกอบวิชาชีพ วันที่:           11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:           13.00-15.30 น. สถานที่:      ห้องประชุม 2 อาคารโชตินันทเศรษฐ

สัมมนาหลักข้อเชื่อ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ ครั้งที่ 12

สัมมนาหลักข้อเชื่อ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ ครั้งที่ 12 วันที่ 16-18 มกราคม 2015 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม * slideshow ไม่สามารถ autoplay รูปได้ ให้กดเลื่อนรูป โดยกดที่ลูกศรซ้าย-ขวาได้ วิธีการดาวน์โหลดรูป [Gallery] 1. กดไปที่ลิงก์ Gallery ให้เลือกรูปที่ต้องการ หรือกกดที่สไลด์ ก็จะไปหน้าอัลบั้ม 2. ดูที่มุมล่างขวาของรูป กดที่รูปลูกศรลง  ให้เลือก View all sides 3. เลือกกดขนาดของรูปที่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นก็กดดาวน์โหลดรูปตามขนาดที่ต้องการ โดยกดไปที่ลิงก์ตรงบรรทัดที่มีคำว่า Download ก็จะสามารถดาวน์โหลดรูปที่ต้องการได้ หรือไม่ก็คลิกขวาที่รูป save image as แล้วก็เลือกตำแหน่งวางของรูปลงในเครื่อง กด save

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 1. ระดับปริญญาตรี (รายละเอียดหลักสูตร) 2. ระดับปริญญาโท (รายละเอียดหลักสูตร)

1 2 3 11