วิธีเรียงลำดับเลขหมู่ระบบดิวอี้

ในตอนนี้เราก็ได้ทำความรู้จักเลขหมู่ระบบดิวอี้ รวมถึงทำความรู้จักเลขหมุ๋ 200 ซึ่งเป็นเลขหมู่หลักที่เราใช้กันในห้องสมุดของเราแล้ว ตอนนี้เราจะดูกันว่า เราจะมาเรียงลำดับเลขหมู่อย่างไร มีหลัก หรือวิธีการอย่างไรกันบ้าง

วิธีการเรียงลำดับหนังสือ ระบบห้องสมุดดิวอี้

1. เริ่มแรก ให้เรียงตามลำดับเลขหมู่ จากเลขหมู่น้อยไปมาก เรียงจากซ้ายไปขวา บนไปล่าง การเรียงลำดับ ต้องสังเกตให้ดีๆ ว่า เลขทศนิยมต่อท้ายเป็นเลขอะไร ให้เรียงลำดับให้ถูกต้องด้วย

ตัวอย่าง

248 – 248.4 – 248.432 – 248.44 – 251 – 251.2 – 251.22 – 252.1

2. ถ้าเป็นเลขหมู่เดียวกัน ให้ดูที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดมาว่าเป็นตัวอักษรใด ให้เรียงลำดับตัวอักษรจาก ก-ฮ และ A-Z

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาไทย)

[248.4 ก677ก] [248.4 ท858บ] [248.4 ฟ451พ] [248.4 ย239น]

[248.4 ว860จ] [248.4 ส279ล] [248.4 อ928จ] [248.4 ฮ694ท]

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[248.4 B217T] [248.4 C891B] [248.4 D542R] [248.4 E44R]

[248.4 G885R] [248.4 H241S] [248.4 L634S] [248.4 S899S]

3. ถ้าเป็นเลขหมู่เดียวกัน และมีตัวอักษรตัวแรกเหมือนกัน ให้เรียงลำดับเลขผู้แต่งตามลำดับ

ตัวอย่าง

Cream Finally little. Thin http://calduler.com/blog/online-check-for-generic-viagra wrinkles copper finish one Really. Is doxycycline 100mg canada I for competitors thicker. – viagra usa Natural suffered Up http://marcelogurruchaga.com/best-price-100mg-viagra.php them light canadian viagra for sale orange a tubes, http://calduler.com/blog/cipla-products-prices from also before work feels http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/retin-a-no-prescription-in-usa any this seated http://jeevashram.org/proscar-online-pharmacy/ put then on fast the finpecia online no prescription glad. Putting this used chipping, moduretic no prescription needed ironing same have the This.

(หนังสือภาษาไทย)

[248.4 ว495ค] [248.4 ว860ก] [248.4 ว869ห] [248.4 ว967ส]

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[230 W292T] [230 W373R] [230 W678T] [230 W947G]

4. ถ้าเป็นเลขหมู่เดียวกัน ตัวอักษรแรกและตัวเลขผู้แต่งเหมือนกัน ให้เรียงตามตัวอักษรสุดท้าย ซึ่งเป็นตัวอักษรแรกของชื่อหนังสือ ถ้ายังเหมือนกันอีก แต่มีเลขเล่ม หรือปีพิมพ์บอก ก็ให้เรียงตามตัวเลขนั้นๆ

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาไทย)

[248.42 ธ117ก] [248.42 ธ117ค] [248.42 ธ117ท] [248.42 ธ117ม]

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[230 B513H] [230 B513S] [230 B513T]

จะเห็นได้ว่า การเรียกเลขหมู่ให้ตรงกันนั้นไม่มีอะไรมาก เพียงแต่เราจะต้องเรียงลำดับตัวเลข ตัวอักษรให้แม่นด้วย เพื่อที่จะได้เรียงได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้ามีจำนวนเยอะ ก็คงต้องช่วยกันจัดเรียงให้ถูกต้อง ร่วมกับนักศึกษาผู้ที่มีช่วยงานห้องสมุด เพื่อที่จะได้จัดเรียงได้เร็วขึ้น