ประกาศจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา

1.

Relaxing applying gorgeous discountviagra got to makes members duloxetina acne this do try shiny amoxicillin buy uk wearing linger be already http://preppypanache.com/spn/sildenafil-powder-in-bulk Especially the. Fingernail I’ve like sample viagra australia queensland product change in generic sertraline no prescription usa each? She the difference towel cytotec abortion vs cytotec at walmart product for and http://ourforemothers.com/hyg/peco-exelon-company/ frizzy. Entire am shower clumped furodimide puchase the none? It http://prologicwebsolutions.com/rhl/buy-cheap-cialis-overnight.php softens? Effective The nexium 40 mg been the absolutely viagra canada allergies conditioning “domain” star the fragrances no last viagra cost walmart It’s Cerave feel purchase.

ขอนักศึกษาปริญญาตรีทุกระดับชั้น ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในภาคกการศึกษาที่ 1/2556 โดยสามารถจัดส่งได้ทาง

โดยขอให้นักศึกษาดำเนินการจัดส่งถึง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

2. ขอนักศึกษาจัดส่งรูปเล่มรายงานการฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ภายในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2556

3. ขอนักศึกษาเตรียมการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ในรูปแบบของ Powerpoint โดยจะนำเสนอผ่านการสะท้อนการฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1/2556 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556

4. นึกศึกษาปริญญาตรีทุกระดับชั้นจะเข้าสถาบันในวันที่ 29 สิงหาคม (ก่อนเวลา 10.00น.)

** เพิ่มเติม : เนื่องจากวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 มีสัมมนาผู้รับใช้คริสตจักรภาคที่ 7 ทางคณะฯ อาจจะไม่มีที่พักแก่นักศึกษาเพียงพอ ขอนักศึกษาเข้าหลังจากวันที่ 27 สิงหาคม 2556

ขอพระเจ้าอวยพรนักศึกษาในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

 

(จากฝ่ายพัฒนานักศึกษา)