กิจกรรมคริสต์มาสที่ไมตรีจิตบางพลี และมหาวิทยาลัยคริสเตียน

1. วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2015 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับคริสตจักรไมตรีจิตบางพลีจัดคริสต์มาสกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) จำนวนครู 7 คน จำนวนเด็ก 145 คน

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำโดย ศจ.ยุทธภัณฑ์ พินิจ และนักศึกษา ได้แก่ นายฤกษ์สิน, นายธีราทร, นายปรีชา, นางสาวสิริลักษณ์ และนางสาวสิรามล

2. วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เข้าร่วมจัดงานคริสต์มาสสำหรับนักศึกษา หัวข้อ “Amazing love” ซึ่งเทศนาโดย ศจ.ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร นำนมัสการโดย นายฤกษ์สิน เขมสุนทร และนางสาวเฮมิน โร อธิษฐานมอบถวายทรัพย์ ศจ.ยุทธภัณฑ์ พินิจ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่1 ร่วมร้องเพลงพิเศษในบทเพลง (Joy to the world) จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารในงานฉลองคริสต์มาส พร้อมกับได้นำการแสดงบนเวทีด้วยการบรรเลงเพลงคริสต์มาส 3 บทเพลง ได้แก่ Christmas is a time to love, In the bleak midwinter และ Proud of you โดย นายฤกษ์สิน เขมสุนทร และนางสาวเฮมิน โร

108605