ประกาศเรื่องวันเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2558

เวลาใกล้เข้ามาแล้ว วันเปิดเทอมสำหรับนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ามา

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2015 นี้

ก่อนเวลา 10.00น. 

แล้วพบกัน ขอพระเจ้าอวยพร