งานสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนา

“ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

วิทยากร : ศจ.วิลเลม เจ เจ กลาสฮาวเออร์

(ผู้เขียนหนังสือ ทำไมต้องอิสราเอล?)

ล่ามแปล : อศจ.ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร

ในวันที่ 6 มี.ค. 2014 ณ โรงเรียนไทยคริสเตียน เวลา 18.30 – 20.30 น.

ค่าลงทะเบียน 100 บาท

ทำไมต้องวาระสุดท้าย 08