[2019-02-13] พระกิตติคุณสู่น้อง ณ คจ.ไมตรีจิตบางพลี

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “พระกิตติคุณสู่น้อง” ณ คริสตจักรไมตรีจิตบางพลี โดยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการประกาศพระกิตติคุณกับเด็กๆในชุมชน ผ่านทางการแสดงละคร ที่สื่อถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเด็กๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระน่ารู้มากมายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์