[2019-02-12] การแสดงพิเศษจาก Moffett Women’s Choir

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักร้องประสานเสียง Moffett Women’s Choir จากประเทศเกาหลีใต้ นำโดย Prof. Dr. Shin Kyu Cho ซึ่งการแสดงของคณะนักร้องนี้ซึ่งเป็นคณะนักร้องหญิงล้วนได้สร้างความประทับใจให้กับบรรดานักศึกษาและคณาจารย์อย่างมาก