[2018-12-13] งานคริสต์มาสประจำปี “Creation of God”

เนื่องด้วยเทศกาลคริสต์มาส ทางคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลนี้จึงจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันพระคริสตสมภพ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2018 ซึ่งเป็นเทศกาลที่เหล่าคริสตชนได้ระลึกถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็งลงมาประสูติเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อไถ่บาปให้มวลมนุษย์ โดยที่เชิญบรรดาศิษย์เก่ามาร่วมนมัสการพระเจ้า ฟังพระวจนะ ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ และร่วมกิจกรรมในซุ้มเกมต่างๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมงาน