กิจกรรมกีฬาสี 11 ธ.ค. 2018

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา คณะคริสตศาสนศาสตร์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ทางคณะฯและกรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายพลานามัย ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของทุกคน