ร้องเพลงวันระลึกคณะฯ ตามคริสตจักรต่าง ประจำปี 2018

ตั้งแต่ช่วง 7 ต.ค. ในวันอาทิตย์ กำหนดให้เป็นวันระลึกคณะฯ จึงมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงเพื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้เป็นที่รู้จัก