ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต ม.คริสเตียน 2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 13 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2017 นำทีมโดยครูศาสนาจุฑารัตน์ เรืองทอง และอาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร