กิจกรรมวันคริสต์มาส คจ.ทวีวัฒนาแบ๊พติสต์ (24/12/2017)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2017 ศาสนาจารย์ยุทธภัณฑ์ พินิจ และอาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกิจกรรมการนมัสการเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาส ณ คริสตจักรทวีวัฒนาแบ๊พติสต์ โดยนักศึกษาได้มีโอกาสนำกิจกรรมสันทนาการ และแสดงละครเวที ในเรื่อง “มหัศจรรย์แห่งคริสต์มาส”