กิจกรรมระลึกวันก่อตั้งพิธีมหาสนิท (29/03/2018)

ในวันที่ 29 มีนาคม 2018 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม “ระลึกวันก่อตั้งพิธีมหาสนิท” ซึ่งเป็นการระลึกถึงเทศกาลอีสเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสระลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ก่อตั้งพิธีมหาสนิทเป็นครั้งแรก โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการให้นักศึกษาพิจารณาตัวเองที่หน้ากระจกเพื่อระลึกถึงสิ่งที่ตนเองได้ทำ และสารภาพ การอ่านพระคัมภีร์หนุนใจ การนมัสการด้วยเสียงเพลง การแสดงละครเงา เทศนาโดย ครูศาสนา ดร. วิริยะ ทิพยวรการกูร และประกอบพิธีมหาสนิทโดย ศาสนาจารย์ยุทธภัณฑ์ พินิจ และจากนั้นเป็นการให้นักศึกษามีโอกาสทบทวน ใคร่ครวญตนเอง และขอโทษซึ่งกันและกัน