กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส (03/04/2018)

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรผู้อาวุโส” ในวันพี่ 3 เมษายน 2018 เพื่อเป็นการดำรงวัฒนธรรมและประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกันแต่งชุดไทยและชุดลายดอกไม้ มีการแสดงรำอวยพร และการรดน้ำขอพรจากตัวแทนกรรมการอำนวยการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้อาวุโส