ศิษย์เก่าพบน้อง 2018 (26 ส.ค. 2018)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2018 ศิษย์เก่าคณะคริสตศาสนศาสตร์ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) ศาสนาจารย์ปฐมพร สิงห์คำป้อง ศิษยาภิบาลคริสตจักรชลบุรี 2) ศาสนาจารย์ศักดิ์ศิษฎ์ ม่วงศักดิ์ ศิษยาภิบาลศาลาธรรมปราการรวมใจ 3)ครูศาสนารัตนา สืบทายาท ศิษยาภิบาลคริสตจักรซีโอนสายไหม และ 4) ครูศาสนารัชนีกร พาชื่น ศิษยาภิบาลศาลาธรรมสะพานหลืองบางบัวทอง ได้เดินทางมาร่วมนมัสการกับนักศึกษาปัจจุบัน นำนมัสการโดย นักศึกษากาญจนา จะปู นักศึกษาชั้นปีที่ โดยศาสนาจารย์ปฐมพร สิงห์คำป้อง ได้เทศนาหนุนใจในหัวข้อ “ก้าวสู่ความสำเร็จ” จากพระธรรม 1 ซามูเอล 17:1-11 เมื่อเสร็จสิ้นการนมัสการ ตัวแทนศิษย์เก่าได้กล่าวทักทายและกล่าวคำหนุนใจนักศึกษาปัจจุบัน จากนั้นจึงเป็นการรับประทานอาหารและพูดคุยกัน