ค่ายอาสาพัฒนา Power of Love 2016 28 เม.ย. – 5 พ.ค. 2016

ค่ายอาสาพัฒนา power of love 2016 ณ.คริสตจักรแสงสว่างป่าแฝก
จ.บึงกาฬ เมื้อวันที่ 28 เมษายน-5 พฤษภาคม 2016

สามารถดาวน์โหลดรูปได้ ที่นี่
ค่ายอาสาพัฒนา power of love 2016 ณ.คริสตจักรแสงสว่างป่าแฝก จ.บึงกาฬ เมื้อวันที่ 28 เมษายน-5 พฤษภาคม 2016