[2019-10-15] ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้า โดย นักศึกษากลุ่มภาคเหนือ

.เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2019 ที่ผ่านมา คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีการถวายเพลงพิเศษสรรเสริญพระเจ้า โดย นักศึกษากลุ่มภาคเหนือ ในบทเพลง “อุ้ยคำไปโบสถ์”