Home » ห้องสมุด » ข่าวสารห้องสมุด » วิธีเรียงลำดับเลขหมู่ระบบดิวอี้

 
 

วิธีเรียงลำดับเลขหมู่ระบบดิวอี้

 

BIT on Facebook

โพสต์ล่าสุด

คู่มือร่างสนามศึกษา สำหรับการฝึกงานภาคฤดูร้อน

เอกสาร คู่มือร่างสนามศึกษา ในการฝึกปฏิบัติงาน 1/2557 (ภาคฤดูร้อน) เพื่อนักศึกษาจะได้ทราบข้อมูล...

 
บันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

บันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

วีดีโอบันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย” วิทยากร : ศจ.วิลเลม...

 

รายการหนังสือใหม่ของห้องสมุด (19 มี.ค. 2014)

Share this:FacebookTwitterGooglePinterestEmail

 
 

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 5 other subscribers

 

ในตอนนี้เราก็ได้ทำความรู้จักเลขหมู่ระบบดิวอี้ รวมถึงทำความรู้จักเลขหมุ๋ 200 ซึ่งเป็นเลขหมู่หลักที่เราใช้กันในห้องสมุดของเราแล้ว ตอนนี้เราจะดูกันว่า เราจะมาเรียงลำดับเลขหมู่อย่างไร มีหลัก หรือวิธีการอย่างไรกันบ้าง

วิธีการเรียงลำดับหนังสือ ระบบห้องสมุดดิวอี้

1. เริ่มแรก ให้เรียงตามลำดับเลขหมู่ จากเลขหมู่น้อยไปมาก เรียงจากซ้ายไปขวา บนไปล่าง การเรียงลำดับ ต้องสังเกตให้ดีๆ ว่า เลขทศนิยมต่อท้ายเป็นเลขอะไร ให้เรียงลำดับให้ถูกต้องด้วย

ตัวอย่าง

248 – 248.4 – 248.432 – 248.44 – 251 – 251.2 – 251.22 – 252.1

2. ถ้าเป็นเลขหมู่เดียวกัน ให้ดูที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดมาว่าเป็นตัวอักษรใด ให้เรียงลำดับตัวอักษรจาก ก-ฮ และ A-Z

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาไทย)

[248.4 ก677ก] [248.4 ท858บ]  [248.4 ฟ451พ]  [248.4 ย239น]

[248.4 ว860จ]  [248.4 ส279ล]   [248.4 อ928จ]  [248.4 ฮ694ท]

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[248.4 B217T]  [248.4 C891B] [248.4 D542R]  [248.4 E44R]

[248.4 G885R]  [248.4 H241S] [248.4 L634S]  [248.4 S899S]

3. ถ้าเป็นเลขหมู่เดียวกัน และมีตัวอักษรตัวแรกเหมือนกัน ให้เรียงลำดับเลขผู้แต่งตามลำดับ

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาไทย)

[248.4 ว495ค]  [248.4 ว860ก]  [248.4 ว869ห]  [248.4 ว967ส]

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[230 W292T]  [230 W373R]  [230 W678T]  [230 W947G]

4. ถ้าเป็นเลขหมู่เดียวกัน ตัวอักษรแรกและตัวเลขผู้แต่งเหมือนกัน ให้เรียงตามตัวอักษรสุดท้าย ซึ่งเป็นตัวอักษรแรกของชื่อหนังสือ ถ้ายังเหมือนกันอีก แต่มีเลขเล่ม หรือปีพิมพ์บอก ก็ให้เรียงตามตัวเลขนั้นๆ

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาไทย)

[248.42 ธ117ก]  [248.42 ธ117ค]  [248.42 ธ117ท]  [248.42 ธ117ม]

ตัวอย่าง (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[230 B513H]   [230 B513S]  [230 B513T]

จะเห็นได้ว่า การเรียกเลขหมู่ให้ตรงกันนั้นไม่มีอะไรมาก เพียงแต่เราจะต้องเรียงลำดับตัวเลข ตัวอักษรให้แม่นด้วย เพื่อที่จะได้เรียงได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้ามีจำนวนเยอะ ก็คงต้องช่วยกันจัดเรียงให้ถูกต้อง ร่วมกับนักศึกษาผู้ที่มีช่วยงานห้องสมุด เพื่อที่จะได้จัดเรียงได้เร็วขึ้น

Tags: , , , , , , ,