การอบรม “คริสตจักรกับการอภิบาลชีวิตชุมชน”

การอบรม “คริสตจักรกับการอภิบาลชีวิตชุมชน” ในโครงการเสริมทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษาพระคริสตธรรม เมื่อวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2017 คณะกรุงเทพคริตศาสนศาสตร์ ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมใน “โครงการเสริมทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษาพระคริสตธรรม” เพื่อเตรียมนักศึกษากับการทำพันธกิจคริสตจักรและการอภิบาลชุมชนตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์  จัดโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ศาสนาจารย์ยุทธภัณฑ์ พินิจ ครูศาสนาจุฑารัตน์ เรืองทอง อาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คุณวัลยา พานิชพัฒนา และ คุณปรียานันท์ พรอุษาทวีสิน ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้จำนวน 6 คน คือ นางสาวกงใจ ทรัพย์เมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวกมลชนก สู่สุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวพรสวรรค์ ทนาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายขันแขก คำมณีวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายวิษณุ จินกระวี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายธนากร สุไว […]

สัมมนาหลักข้อเชื่อ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ ครั้งที่ 12

สัมมนาหลักข้อเชื่อ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ ครั้งที่ 12 วันที่ 16-18 มกราคม 2015 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม * slideshow ไม่สามารถ autoplay รูปได้ ให้กดเลื่อนรูป โดยกดที่ลูกศรซ้าย-ขวาได้ วิธีการดาวน์โหลดรูป [Gallery] 1. กดไปที่ลิงก์ Gallery ให้เลือกรูปที่ต้องการ หรือกกดที่สไลด์ ก็จะไปหน้าอัลบั้ม 2. ดูที่มุมล่างขวาของรูป กดที่รูปลูกศรลง  ให้เลือก View all sides 3. เลือกกดขนาดของรูปที่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นก็กดดาวน์โหลดรูปตามขนาดที่ต้องการ โดยกดไปที่ลิงก์ตรงบรรทัดที่มีคำว่า Download ก็จะสามารถดาวน์โหลดรูปที่ต้องการได้ หรือไม่ก็คลิกขวาที่รูป save image as แล้วก็เลือกตำแหน่งวางของรูปลงในเครื่อง กด save

บันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

วีดีโอบันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย” วิทยากร : ศจ.วิลเลม เจ เจ กลาสฮาวเออร์ (ผู้เขียนหนังสือ ทำไมต้องอิสราเอล?) แปลโดย : อศจ.ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร วันที่ 6 มี.ค. 2014 ณ โรงเรียนไทยคริสเตียน เวลา 18.30 – 20.30 น.

งานสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย” วิทยากร : ศจ.วิลเลม เจ เจ กลาสฮาวเออร์ (ผู้เขียนหนังสือ ทำไมต้องอิสราเอล?) ล่ามแปล : อศจ.ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร ในวันที่ 6 มี.ค. 2014 ณ โรงเรียนไทยคริสเตียน เวลา 18.30 – 20.30 น. ค่าลงทะเบียน 100 บาท  

ประกาศข่าวโครงการ STEP

ฝ่ายการศึกษาภาคพิเศษ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีเรื่องแจ้งให้ผู้ที่เรียนโครงการ STEP ได้ทราบ ดังนี้