อาจารย์ประจำ

apichart_p

รักษาการคณบดี

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์หมวดชีวิตจิตวิญญาณ

M.S.(Psychology), Ramkhamhaeng University
M.Div., Bangkok Institute of Theology
B.Pol.SC., Sukhothai Thammathirat Open University
B.Th., Bangkok Institute of Theology

 

A.เอมมี่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

M.A. (Bangkok Institute of Theology, Thailand)
MBA (SolBridge International School of Business, Daejeon, Korea)
B.A. (Whitworth University, WA, USA)

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%a1

อาจารย์หมวดศาสนศาสตร์ระบบ

B.S. (Mathematics),Hardin-Simmons University,USA
Th.M. (Bible Exposition), D.Min., Dallas Theological Seminary,USA

 

 A ชิน

อาจารย์หมวดศาสนศาสตร์ระบบ

B.D., Presbyterian General Assembly Theological Seminary,Korea
Dip. (World Mission),International Mission School,Korea
S.T.M., Th.D. (World Mission),DallasTheological Seminary,USA

 

A.เจน

อาจารย์หมวดภาษาอังกฤษและฝ่ายห้องสมุด

M.Ed , (TEFL), Chulalongkorn University
M.Div., Bangkok Institute of Theology
B.A. (English), Chulalongkorn University

 

A.วิริยะ

อาจารย์หมวดพันธสัญญาใหม่และฝ่ายห้องสมุด

BS., King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok
M.Div., Bangkok Bible College and Seminary
Th.M., Princeton Theological Seminary, USA
Th.M., Ph.D. [NT]   Lutheran School of Theology at Chicago, USA

 

A.Isacc

อาจารย์หมวดพันธสัญญาเดิม

B.B.L. Payap University
M.Div ., Bangkok Institute of Theology
Th.M. in Old Testament, Torch Trinity Graduate University, Korea

 

  

 

 อาจารย์หมวดดนตรีคริสตจักร

 

 

A.หน่อย

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

A.ป้อน