ประกาศเรื่องวันเปิด-ปิดห้องสมุดช่วงคริสต์มาสและปีใหม่

ประกาศ เรื่องวันเปิด-ปิด ห้องสมุดในช่วงวันคริสต์มาสและปีใหม่

ห้องสมุดบีไอที จะปิดทำการในช่วงวันคริสต์มาส และปีใหม่ ดังนี้

* ห้องสมุดยังเปิดทำการ 3 วัน คือ 26-28 ธ.ค. 2012 และเปิดตามปกติในวันที่ 2 ม.ค. 2013

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ