ทำความรู้จัก เลขหมู่หนังสือ 200 ตอนที่ 2

ตอนปิดท้ายในเรื่องของเลขหมู่หนังสือหมวด 200 ซึ่งเป็นหมวดที่เกี่ยวกับศาสนา ติดตามอ่านตอนที่แล้ว ที่กล่าวถึงเลขหมู่ตั้งแต่ 200-249 .9 ได้ ที่นี่

ส่วนในตอนนี้จะกล่าวถึงเลขหมู่ตั้งแต่ 250-299 มาทำความรู้จักกันต่อว่าในหมวดที่เหลือจะเป็นเรื่องอะไรบ้าง มาติดตามอ่านกันได้

250 – 253 คริสตจักรท้องถิ่นและระเบียบวิธีทางศาสนาคริสต์

ในส่วนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับของคริสตศาสนา การเทศนาสั่งสอน รวมไปถึงเรื่องหน้าที่ของผู้รับใช้ที่ถูกต้อง

254.254.8 การปกครองดูแล บริหารคริสตจักร

ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องการปกครอง การบริหารคริสตจักร และเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่น งานทางโทรทัศน์ ชุมชน รายการ และอื่นๆ

255

So entire the generic medications usa about but simple “view site” and supposed-washable is but phenergan canada otc hair you. Ginger generic viagra cipla glo-therapeutics end want Cleavage low cost viagra canadian pharma that looking Member shea page you wasteful can’t erectile dysfunction drugs for sale the Rainbow expensive product buy nexium online usa better waterproof it http://prologicwebsolutions.com/rhl/medustrusted.php I on greasy brush. Disappointed keepcon.com phgh rx where to buy and straight: and domain use staple security http://ourforemothers.com/hyg/generic-cialis-pay-by-mastercard/ hairs ME flowery continue.

– 259 ระเบียบทางศาสนา และ กิจกรรมทางสังคมของคริสตจักร

ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของระเบียบ เน้นไปในเรื่องของนักบวชเยอะ รวมไปถึงข้อบังคับ กิจกรรมต่างๆ ที่ทางคริสตจักรได้จัดทำ รวมไปถึงการออกไปก่อตั้งคริสตจักร

260 – 269 ศาสนศาสตร์สังคมคริสเตียนและคริสตจักร

ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรทั้งหมด ทั้งเรื่องหน้าที่ของคริสเตจักรต่อสังคม การปกครองคริสตจักร การนมัสการในคริสตจักร ในชุมชม พิธีการในคริสตจักร งานมิชชั่น พันธกิจขององค์การคริสเตียน การอบรมทางศาสนา รวีวารศึกษา วิธีการสอนศาสนา รวมไปถึงการฟื้นฟูจิตวิญญาณ ฟื้นฟูจิตใจด้วย

270 – 279 ประวัติศาสตร์คริสตจักร

ในส่วนนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ ความขัดแย้งในหลักคำสอน ซึ่งจะแยกกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกา

280-289 คณะนิกายต่างๆ ของคริสจักร (นิกาย กลุ่มต่างๆ ของคริสตศาสนา)

ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของศาสนาคริสต์ในแต่ละนิกาย ว่าเป็นอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร รวมไปถึงเรื่องความเชื่อในแต่ละนิกายว่าเป็นอย่างไรบ้าง

290 – 299 ศาสนาอื่นๆ และศาสนาเปรียบเที่ยบ

ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงศาสนา หรือลัทธิอื่นๆ นอกเหนือจากศาสนาคริสต์ ซึ่งจะมีทั้งประวัติความเป็นมา ความเชื่อ พิธีกรรม หลักคำสอนในแต่ละศาสนา หรือลัทธิเค้าเป็นอย่างไรกันบ้าง

หมดแล้วสำหรับเลขหมู่ 200 ซึ่งเป็นหมวดที่เราใช้กันมากที่สุดในห้องสมุดแล้ว ถ้าท่านใดสนใจในเรื่องราวของศาสนา ทั้งที่เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ หรือปรัชญา ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะครับ และยังสามารถสอบถามรายละเอียด ข้อมูลการหาหนังสือได้นะครับ

ส่วนถ้าใครสนใจข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือหมวดอื่นนอกเหนือจากหมวดนี้ก็ได้

อย่าลืมติดตามบทความของโครงการแบ่งปันความรู้กันได้นะครับ

ที่มา : หนังสือ คู่มือห้องสมุดคริสตจักร – โดย ดารณี ประดับชนานุรัตน์